Monday, May 21, 2018
Home > tsahityam

|| నా అమెరికా సాహితీ సౌహార్ద యాత్ర(8 వ భాగం) || – సబ్బని లక్ష్మీ నారాయణ

నయాగరా ప్రయాణం : అమెరికా వెళ్ళిన వారు ముఖ్యంగా, తప్పకుండా దర్శించేది నయాగరా జలపాతం. నయాగరా అందాలను గూర్చి గొప్పగా చెపుతారు నయాగరా జలపాతాన్ని దర్శించినవారు. నయాగరా అందాలను వర్ణించడం అంటే అది ఉహల్లోని విషయమే చాలా మందికి. అమెరికా వెళ్ళిన ఎందరు కవులు ఎన్ని వినూత్నమైన కవితలను రాసి ఉంటారో నయాగరా అందాలను దర్శించి! అలా నేను కూడా మినహాయింపు కాదేమో! మా నయాగరా యాత్రకు టికెట్స్ జూన్ 21

Read More

|| నిర్ణయం || -వి. సునంద

వాసంతికి అస్సలు నిద్ర పట్టడం లేదు. ''ఎలా చెప్పాలి... ఎలా ఒప్పించాలి..? ఆలోచనల దాడితో కంటి పై రెప్ప పడటానికి ఇష్ట పడటం లేదు. దాహంగా అనిపించి నీళ్ళు తాగుదామని లేచిన కమలకు ''పై కప్పును చూస్తూ అస్థిమితంగా అటూ ఇటూ కదులుతున్న కూతురు కనిపించింది. ''ఇంకా నిద్ర పోలేదా అంటూ గోడ గడియారం వైపు చూసింది టైమ్ ఒంటిగంట.. అదేమిటే రేపు కాలేజీ వుంది కదా ' ఏమాలోచిస్తున్నావు పడుకో

Read More

|| ఎరుపెక్కిన ఎన్నీల || -నాగరాజ్ వాసం

ఇయ్యాల ఎన్నీల ఇరగ కాసింది పున్నమి నాడే కదా మన ప్రేమ విరిసింది మనం ప్రేమ గువ్వలమై మై మరచి కౌగిల్ల లో నలిగి పోతుంటే సెందురిడి ఎన్నీల విరగబడి మనకు మద్దతు తెలుపుతుంటే చివురించిన మన ప్రేమ పరిమళం జగమంతా పేరుకుంటే ఎన్నిల రాజే రంగుమారి పోయాడు పాలనురగల ఎన్నీల రంగు ఎరుపెక్కి ప్రేమ మైకంలో జోగుతుంది ఇయ్యాల ఎన్నీల ఎరుపెక్కి ఇరగకాసింది -నాగరాజ్ వాసం

Read More

||తండ్లాట మొగ్గలు || -ఓర్సు రాజ్ మానస

నాలో కవిత పురిటి నొప్పులతోతండ్లాడుతుంటే నాలో అక్షర జ్వాలలు పురుడోసుకున్నవి మొగ్గలుకవిత వికాస ప్రభలు నాలో రక్తాక్షరాలు రూపుదిద్దుకున్నప్పుడల్లా మొగ్గలు స్వేతవర్ణమై మెరిసింది మొగ్గలు ఉదయించే ప్రభాతాలు నాలో మొగ్గలు అంకురార్పణ చేసినాక నా అక్షర సేద్యంమరింత బలపడింది మొగ్గలు వికసించే ప్రభాత కిరణాలు మొగ్గలు పుష్పించి పరిమళాలద్దిందో లేదో కవన వనంలో వసంతమై నిల్చింది మొగ్గలు మల్లెపూవుల సోయగం మొగ్గలు కవిత జవంలో వెలిగిందోలేదో కవన సేద్యం సింగిడై రంగులద్దింది మొగ్గలు కవితాక్షరాల త్రిపదం -ఓర్సు రాజ్ మానస

Read More

|| మహా పురుషుడు || -దాసరి వీరారెడ్డి

సమస్త వృక్షాలలో పుష్పాలను వికసింపచేసే ప్రకృతి నీ దేహంలో ఆత్మ పుష్పాన్ని వికసింప చేయదా? సమస్త లోకాన్ని ప్రకాశింపచేసే సూర్యుడు జ్ఞానోదయం తో నీ బుద్ధిని ప్రకాశింప చేయడా? సమస్త ధరణి కి వర్షాన్ని పంపే మేఘుడు నీ హృదయం లో పవిత్రతను వర్షింపచేయడా? సమస్త ఆకాశంలో నక్షత్రాలను ఉదయింప చేసిన దైవం నీ మనసులో మహోన్నత ఆలోచనలు ఉదయింప చేయదా? చీకట్లో వెన్నెల చిత్రాన్ని అందంగా గీసిన విశ్వం నీ బాధలలో సంతోషాన్ని విచిత్రంగా పంచలేదా? ఇంద్రధనుస్సును వంచిన ప్రకృతి నీ విధి

Read More

|| రైతు గతి ఇంతే || – రామా

పిల్లలు పెద్దయ్యాక మీరేమౌతారు అనడీగితే వాళ్ళ వాళ్ళ తల్లిదండ్రులు చిన్నప్పటినుండి నూరిపోసినట్లుగానే .. ఒకరు నేను డాక్టరు నౌతానని , మరొకరు యాక్టరునౌతానని , మరొకరు ఇంజనీరు నౌతానని, మరేదో ఒకటీ ... లాంటివే చెబుతారు కాని ... దేశానికి వెన్నుముక లాంటి రైతునౌతానని ఎవరు అనరు ... అలా ఏ తల్లిదండ్రి నేర్పించరు . అది ఆ పిల్లల తప్పుకాదు .. అలాగని తల్లిదండ్రుల తప్పుకూడా కాదు మన దేశంలో చస్తే కూడా రైతుగా పుట్టకూడదు

Read More

నా అమెరికా సాహితీ సౌహార్ద యాత్ర- 7 వ భాగం- సబ్బని లక్ష్మీ నారాయణ

డాలస్ సాహితీ యాత్ర: అమెరికా టెక్సాస్ రాష్ట్రం లోని డాలస్ నగరంలో ఉన్న ఉత్తర టెక్సాస్ తెలుగు సంఘం ( TANTEX) వారు నెల నెల ఒక సాహితీ కార్యక్రమం చేస్తుంటారు, ఒక సాహితీ వేత్తచే ప్రసంగం ఏర్పాటు చేస్తారు. ఆ సంస్థ 1986 వ సంవత్సరంలో ఏర్పడింది. గత పది ఏళ్ళ నుండి క్రమం తప్పకుండా వారు ఈ కార్యక్రమమును ఏర్పాటు చేస్తున్నారు. జూన్ 2017 కార్యక్రమములో భాగంగా

Read More

|| చివరి మజిలీ || -నాగరాజ్ వాసం

అమ్మ ఆనందంలో ప్రసవవేదన ఏడుస్తు శిశువు జననం పలకా బలపం మోయలేని పసితనం బండెడు పుస్తకాల మోత కళాశాల కారాగారంలో బంది అజ్ఞాన సాగరంలో రాంకుల వేట చదువొకటి జీవితమొకటి చదువుకి సంభంధం లేని ఉద్యోగం కెరీర్ ,పెళ్లి ఆశలు, ఆప్యాయతలు రెంటికీ చెడిన పరుగు డబ్బుకోసం పదవికోసం సౌఖ్యం కోసం నా కోసం నా వాళ్ళ కోసం పరుగు పరుగు పరుగు పరుగు గమ్యం మరణం మనం దేనికొసం పరుగు తీసామో దాన్ని వదిలి ఏది వెంట తీసుకు పోలేని మహాప్రస్థానం జీవుని చివరి మజిలి మరణం ఏడుస్తూ జన్మించి ఏడిపించి వెళ్ళే మనిషి సాధించిన ఎకైక విజయం -నాగరాజ్ వాసం

Read More

|| ఎస్… ఐమ్ ఇన్ లవ్ ||

ప్రేమ కోసం ప్రాణాలైనా ఇచ్చెయొచ్చు అంటే నమ్మలేదు.. నవ్వొచ్చింది.. కానీ నిన్ను ప్రేమించాకే తెలిసింది.. అది నిజమేనని.. ఎస్... ఐమ్ ఇన్ లవ్.. ఓ ప్రేమ నా ప్రేమ.. నా ఊహల కలవై రావమ్మ.. నువ్వే నా ఊపిరి చిరునామా.. నా ప్రాణం నువ్వే ఓ ప్రేమా.. నా ప్రేమ.. నిను బుజ్జి అంటూ పిలవనా.. మహముద్దుగ నిను లాలించనా.. నిను బంగారం అని పిలవనా.. భద్రంగా మదిలో దాచనా... నిన్ను కన్నా అంటూ పిలవనా.. కమనీయంగా వాటేయనా.. నిన్ను చిన్ను అంటూ పిలవనా.. చిరు కానుకలే అందించనా.. ఏడడుగులు నీతో

Read More

|| తెలంగాణ మొగ్గలం || -ఓర్సు రాజ్ మానస

బుడి బుడి నడకల సవ్వడులం గల గల పారే గమనులం సరిగమలు పాడే సరసులం పాల బుగ్గల పసివాళ్ళం "మొగ్గలం" బాలలం మేం బాలలం భరత మాత బిడ్డలం పిల్లలం మేం పిడుగులం భావి భారత మొగ్గలం "మొగ్గలం" తెలంగాణ గువ్వలం తెగువ చూపే రవ్వలం పల్లె పల్లె దివ్వెలం జాతినిజాగృతపరిచేమొవ్వలం "మొగ్గలం" చరితులం మేం చరిత్రులం గత గాథల గమనులం వర్తమానాల అవధులం భవిష్యతరాల భగీరథులం "మొగ్గలం" వెల్లువిరిసిన సంస్కృతి వన్నెతరగని వారసులo ప్రేమను పంచే పాలపిట్టలము మమతలద్దె మధురిమలం "మొగ్గలం" కలలు గనే కాంతులం తెలంగాణ జయకేతులం తెలంగాణ మొగ్గలం శాంతి రూపు సాగరులం "మొగ్గలం" మేమే మేమే తెలంగానం కళామతల్లి ముద్దుబిడ్డలం సమర శంఖం పూరిస్తాము మనుసునిండాగీతికలైపాడుతాం "మొగ్గలo"   చిరునామా : ఓర్సు రాజ్ మానస/రాయలింగు పరిశోధక

Read More
error: Content is protected !!