Monday, May 21, 2018
Home > కవితలు

|| ఎరుపెక్కిన ఎన్నీల || -నాగరాజ్ వాసం

ఇయ్యాల ఎన్నీల ఇరగ కాసింది పున్నమి నాడే కదా మన ప్రేమ విరిసింది మనం ప్రేమ గువ్వలమై మై మరచి కౌగిల్ల లో నలిగి పోతుంటే సెందురిడి ఎన్నీల విరగబడి మనకు మద్దతు తెలుపుతుంటే చివురించిన మన ప్రేమ పరిమళం జగమంతా పేరుకుంటే ఎన్నిల రాజే రంగుమారి పోయాడు పాలనురగల ఎన్నీల రంగు ఎరుపెక్కి ప్రేమ మైకంలో జోగుతుంది ఇయ్యాల ఎన్నీల ఎరుపెక్కి ఇరగకాసింది -నాగరాజ్ వాసం

Read More

||తండ్లాట మొగ్గలు || -ఓర్సు రాజ్ మానస

నాలో కవిత పురిటి నొప్పులతోతండ్లాడుతుంటే నాలో అక్షర జ్వాలలు పురుడోసుకున్నవి మొగ్గలుకవిత వికాస ప్రభలు నాలో రక్తాక్షరాలు రూపుదిద్దుకున్నప్పుడల్లా మొగ్గలు స్వేతవర్ణమై మెరిసింది మొగ్గలు ఉదయించే ప్రభాతాలు నాలో మొగ్గలు అంకురార్పణ చేసినాక నా అక్షర సేద్యంమరింత బలపడింది మొగ్గలు వికసించే ప్రభాత కిరణాలు మొగ్గలు పుష్పించి పరిమళాలద్దిందో లేదో కవన వనంలో వసంతమై నిల్చింది మొగ్గలు మల్లెపూవుల సోయగం మొగ్గలు కవిత జవంలో వెలిగిందోలేదో కవన సేద్యం సింగిడై రంగులద్దింది మొగ్గలు కవితాక్షరాల త్రిపదం -ఓర్సు రాజ్ మానస

Read More

|| మహా పురుషుడు || -దాసరి వీరారెడ్డి

సమస్త వృక్షాలలో పుష్పాలను వికసింపచేసే ప్రకృతి నీ దేహంలో ఆత్మ పుష్పాన్ని వికసింప చేయదా? సమస్త లోకాన్ని ప్రకాశింపచేసే సూర్యుడు జ్ఞానోదయం తో నీ బుద్ధిని ప్రకాశింప చేయడా? సమస్త ధరణి కి వర్షాన్ని పంపే మేఘుడు నీ హృదయం లో పవిత్రతను వర్షింపచేయడా? సమస్త ఆకాశంలో నక్షత్రాలను ఉదయింప చేసిన దైవం నీ మనసులో మహోన్నత ఆలోచనలు ఉదయింప చేయదా? చీకట్లో వెన్నెల చిత్రాన్ని అందంగా గీసిన విశ్వం నీ బాధలలో సంతోషాన్ని విచిత్రంగా పంచలేదా? ఇంద్రధనుస్సును వంచిన ప్రకృతి నీ విధి

Read More

|| రైతు గతి ఇంతే || – రామా

పిల్లలు పెద్దయ్యాక మీరేమౌతారు అనడీగితే వాళ్ళ వాళ్ళ తల్లిదండ్రులు చిన్నప్పటినుండి నూరిపోసినట్లుగానే .. ఒకరు నేను డాక్టరు నౌతానని , మరొకరు యాక్టరునౌతానని , మరొకరు ఇంజనీరు నౌతానని, మరేదో ఒకటీ ... లాంటివే చెబుతారు కాని ... దేశానికి వెన్నుముక లాంటి రైతునౌతానని ఎవరు అనరు ... అలా ఏ తల్లిదండ్రి నేర్పించరు . అది ఆ పిల్లల తప్పుకాదు .. అలాగని తల్లిదండ్రుల తప్పుకూడా కాదు మన దేశంలో చస్తే కూడా రైతుగా పుట్టకూడదు

Read More

|| చివరి మజిలీ || -నాగరాజ్ వాసం

అమ్మ ఆనందంలో ప్రసవవేదన ఏడుస్తు శిశువు జననం పలకా బలపం మోయలేని పసితనం బండెడు పుస్తకాల మోత కళాశాల కారాగారంలో బంది అజ్ఞాన సాగరంలో రాంకుల వేట చదువొకటి జీవితమొకటి చదువుకి సంభంధం లేని ఉద్యోగం కెరీర్ ,పెళ్లి ఆశలు, ఆప్యాయతలు రెంటికీ చెడిన పరుగు డబ్బుకోసం పదవికోసం సౌఖ్యం కోసం నా కోసం నా వాళ్ళ కోసం పరుగు పరుగు పరుగు పరుగు గమ్యం మరణం మనం దేనికొసం పరుగు తీసామో దాన్ని వదిలి ఏది వెంట తీసుకు పోలేని మహాప్రస్థానం జీవుని చివరి మజిలి మరణం ఏడుస్తూ జన్మించి ఏడిపించి వెళ్ళే మనిషి సాధించిన ఎకైక విజయం -నాగరాజ్ వాసం

Read More

|| ఎస్… ఐమ్ ఇన్ లవ్ ||

ప్రేమ కోసం ప్రాణాలైనా ఇచ్చెయొచ్చు అంటే నమ్మలేదు.. నవ్వొచ్చింది.. కానీ నిన్ను ప్రేమించాకే తెలిసింది.. అది నిజమేనని.. ఎస్... ఐమ్ ఇన్ లవ్.. ఓ ప్రేమ నా ప్రేమ.. నా ఊహల కలవై రావమ్మ.. నువ్వే నా ఊపిరి చిరునామా.. నా ప్రాణం నువ్వే ఓ ప్రేమా.. నా ప్రేమ.. నిను బుజ్జి అంటూ పిలవనా.. మహముద్దుగ నిను లాలించనా.. నిను బంగారం అని పిలవనా.. భద్రంగా మదిలో దాచనా... నిన్ను కన్నా అంటూ పిలవనా.. కమనీయంగా వాటేయనా.. నిన్ను చిన్ను అంటూ పిలవనా.. చిరు కానుకలే అందించనా.. ఏడడుగులు నీతో

Read More

|| తెలంగాణ మొగ్గలం || -ఓర్సు రాజ్ మానస

బుడి బుడి నడకల సవ్వడులం గల గల పారే గమనులం సరిగమలు పాడే సరసులం పాల బుగ్గల పసివాళ్ళం "మొగ్గలం" బాలలం మేం బాలలం భరత మాత బిడ్డలం పిల్లలం మేం పిడుగులం భావి భారత మొగ్గలం "మొగ్గలం" తెలంగాణ గువ్వలం తెగువ చూపే రవ్వలం పల్లె పల్లె దివ్వెలం జాతినిజాగృతపరిచేమొవ్వలం "మొగ్గలం" చరితులం మేం చరిత్రులం గత గాథల గమనులం వర్తమానాల అవధులం భవిష్యతరాల భగీరథులం "మొగ్గలం" వెల్లువిరిసిన సంస్కృతి వన్నెతరగని వారసులo ప్రేమను పంచే పాలపిట్టలము మమతలద్దె మధురిమలం "మొగ్గలం" కలలు గనే కాంతులం తెలంగాణ జయకేతులం తెలంగాణ మొగ్గలం శాంతి రూపు సాగరులం "మొగ్గలం" మేమే మేమే తెలంగానం కళామతల్లి ముద్దుబిడ్డలం సమర శంఖం పూరిస్తాము మనుసునిండాగీతికలైపాడుతాం "మొగ్గలo"   చిరునామా : ఓర్సు రాజ్ మానస/రాయలింగు పరిశోధక

Read More

|| మనగదిలో చీకటి || -నాగరాజ్ వాసం

ఇంత చలిలో వెచ్చని సెగ నా చేతిలో ఉన్నది నీ చేయి సఖి చందమామ ఎర్రబారి నిప్పులు కక్కు తున్నాడు పడకగదిలో విరహవేదనలో నువ్వు మల్లెపూవు మత్తెక్కి ఊగుతున్నాయి నీ సిగలో చేరి నీ మేని పరిమళానికి మనగదిలో చీకటి సిగ్గుతో తెల్లబారింది మనిద్దరితో రాతిరి గడిపింది కదా -నాగరాజ్ వాసం

Read More

|| ప్రేమ కోసం || – శ్రీ విజేత

ప్రేమ కోసం రోజులు చూశాను నెలలు చూశాను, సంవత్సరాలు చూశాను ప్రేమ నేను కోరినప్పటికన్నా నేను కోరనప్పుడే నాకు సాక్షాత్కరించింది ప్రేమ కోసం ఒకోసారి నాలో నేను మథనపడ్డాను నాలో నేను ఆన్వేశించాను ప్రేమ కోసం ఒకోసారి రోడ్డు మీద పడ్డాను , జనంలోకి చూశాను పల్లెల్లోకి, పట్నాల్లోకి, చెట్లల్లోకి, గుట్టల్లోకి అడవుల్లోకి , దేశాల్లోకి కూడా చూశాను ప్రేమ చిరునామా ఎక్కడని కవుల కలాల్లోకి, పుస్తకాల్లోకి తలామునకలై చూశాను ప్రేమ లేనపుడు నేను ఒంటరినే ఎప్పుడు వచ్చి చేరుతుందో ప్రేమ మళ్ళీ నా సరసన ఆలంబనగా ప్రేమ

Read More

|| “ఆఖరి ప్రేమలేఖపై” “చివరి సంతకం” || -రాజు ఎం

"ఆఖరి ప్రేమలేఖపై" "చివరి సంతకం" "ఓ... హృదయమా"...!! "ఓ...పడమటి సంధ్యారాగాన్నై నేను"...!! "ఓ...తూరుపు రవి కిరణమై నీవు...!! "తిరిగిచూడని తూరుపుకై" "ఎదురుచూసే పడమటినై"...!! "కలవని పిలవని పలకని నీ...కోసం" "విడువని గెలవని మానని ప్రయత్నమై"..!! "అతకని ఆశల రెక్కలతో" "రాలిన చుక్కల వాలిన దిక్కులలా" "కలవాలనున్నా...........కలవని"..!! "-----------"మనమో"---------" "తూరుపు------పడమరలం"..!! "చిన్న చిలకరింపు చినుకు తడికై పలకరింపులేని" "మోడువారిన బతుకునై బీడువారిన ఎదగదిలో" "ఎడారంటి దేహంతో ఎదురుచూపుల దాహంతో" "చివరి పిలుపుకై నిరీక్షిస్తూ.....................నేను"..!! "వర్షించే వరమివ్వని" "కురవని కనికరమివ్వని" "నిండు మేఘమాలికలా"..!! "మనసున్నా---మనసివ్వని" "వర్షించని------కరుణించని" "రాతి--హృదయం--నువ్వు"..!! "నీకై ఎన్ని ఇంద్రధనస్సుల" "వంతెనలు అల్లుకున్నానో" "అటునుంచి ఇటు--ఇటునుంచి అటు" "తురుపు---పడమరల మధ్య"..!! "ఒక్కసారైనా"..... "దాటి వస్తావని--చూసిపోతావని"...!!

Read More
error: Content is protected !!